We need your support to continue ensuring equal access to justice for all. Donate to Bet Tzedek today!

Search Results for: ☎ 8-809-505-3640 Звони номера телефонов одиноких женщин для секса Откровенные разговоры с Девушками. Услуга платная, 18+

 • IHSS Companion Guide – Russian (2018)
  https://www.bettzedek.org/ihss-companion-guide-russian-2018/

  для дела Сью. Сью отправляет этому специалисту копию своего письма. Сью и специалист по апелляциям приходят к соглашениюСью отправляет своему социальному работнику программы IHSS письмо следующего содержания. о том, что…

 • LPS Mental Health Conservatorship Guide – Russian (2018)
  https://www.bettzedek.org/lps-mental-health-conservatorship-guide-russian-2018/

  …офис Окружного советника и сообщите им о своем желании стать опекуном близкого человека по закону LPS. Также вам следует запланировать посещение слушания в суде. 17.  Что происходит в суде? На…

 • 2021 Economic Impact Payments – Round 2 FAQ – Russian
  https://www.bettzedek.org/2021-economic-impact-payments-round-2-faq-russian/

  …раунд выплат EIP. В соответствии с новым законодательством,налогоплательщик с уполномоченным на работу SSN, который состоит в браке с обладателем ITIN и подает налоги совместно со своим супругом (MFJ), теперь имеет…

 • Economic Impact Payment – Russian
  https://www.bettzedek.org/economic-impact-payment-russian/

  …налоговая служба определит, какую сумму выплатить мне? Платеж в связи с экономическими последствиями – аванс для целей вашей налоговой декларации 2020 года. Для ускорения, налоговая служба смотрит на сумму скорректированного…

 • 2021 ITIN (Individual Taxpayer Identification Number): Quick Facts – Russian
  https://www.bettzedek.org/2021-itin-individual-taxpayer-identification-number-quick-facts-russian/

  …действующий SSN или  f. Калифорнийский налоговый зачет за маленького ребенка (YCTC) Лица,имеющие право на CalEITC, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет, также имеют право на получение YCTC от Калифорнии в размере 1 000 долларов США. 6. Сколько занимает получение ITIN? ITIN обычно присваивается в течение шести-восьми недель, если кандидат соответствует требованиям, однако текущее время ожидания может достигать 20 недель в связи с пандемией. 7. Безопасно ли использовать ITIN для работников без документов? IRSприменяет строгие меры по защите конфиденциальности, чтобы гарантировать, что иммигранты, которые сообщают о своем доходе и подают налоговую декларацию, не подвергались риску раскрытия своей информации. IRS,как правило, запрещено разглашать информацию о налогоплательщиках в соответствии с разделом 6103 Налогового кодекса (IRC). Существуютисключения, которые позволяют раскрывать информацию определенным сотрудникам Министерства финансов США для целей налогового администрирования и другим федеральным агентствам, если это необходимо для определенных неналоговых уголовных расследований. Калифорнийскийналоговый совет по франчайзингу (FTB) установил еще более строгие правила для защиты информации о налогоплательщиках от разглашения. ИсключениеFTB для обмена информацией с властями, необходимой для неналоговых уголовных расследований, относится только к террористическим актам. * Эти материалы последний раз обновлялись 21 января 2021 г. * Attachment ITIN-Flyer-2.3.21-RUSSIAN.pdf…

 • Transitions: Taking Care of Your Child with Intellectual/Developmental Disabilities Brochure – Russian (2018)
  https://www.bettzedek.org/transitions-taking-care-of-your-child-with-intellectual-developmental-disabilities-brochure-russian-2018/

  …купание, пользование туалетом, уход за собой, покупки, приготовление пищи для лиц, которые не в состоянии ухаживать за собой. Часы ухода предоставляются с учетом уровня потребностей получателя и с ограничением максимального общего количества часов и могут использоваться для оплаты члену семьи, оказывающему услуги. ВРЕМЕННЫЙ УХОД. Программы, которые предоставляют средства для оплаты услуг сторонних помощников, чтобы члены семьи получателя услуг могли отдохнуть. Временный уход чаще всего оплачивается региональным центром, если совершеннолетний ребенок имеет право на получение этой услуги и отвечает критериям. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ/ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ (SUPPLEMENTAL SECURITY INCOME, SSI). Федеральные программы ежемесячных выплат пенсионерам с 62 лет, а также детям и взрослым с тяжелой формой инвалидности. Для подтверждения того, что ваш взрослый ребенок-инвалид соответствует критериям участия в программе, вам нужно будет предоставить документы, свидетельствующие о том, что из-за своего состояния он не способен выполнять никакую работу и что это состояние длится или предположительно может продлиться не менее года. Выплата пособий по частичной или временной нетрудоспособности не предусматривается. воните по номеру 800-772-1213…

 • Transitions: Taking Care of Your Child with Intellectual/Developmental Disabilities Brochure – Armenian (2018)
  https://www.bettzedek.org/transitions-taking-care-of-your-child-with-intellectual-developmental-disabilities-brochure-armenian-2018/

  …ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ․ Երբ Ձեր երեխայի 18 տարեկանը լրանա, նա կդառնա մեծահասակ ու կունենա սեփական որոշումներ կայացնելու իրավական իրավունք։ Եթե նա որոշում կայացնելու կարողություն չունի, ապա կարող եք դիմել Ժառանգության գործերով դատարան՝ Սահմանափակ խնամակալության հաստատման խնդրանքով։ Սա Ձեզ (խնամակալին) իրավասություն կտա անձնական ու ֆինանսական որոշումներ կայացնել Ձեր մեծահասակ երեխայի (խնամյալի) համար, ընդ որում հետևյալի մասին․ Որտե՞ղպետք է նա բնակվի (բացառությամբ փակ հաստատությունների) Խորհրդապահականգրառումներից ու փաստաթղթերից օգտվելու իրավասությունը Իրավականպայմանագրային հարաբերություն ստեղծելու իրավունքը Բժշկականորոշումներին համաձայնություն տալը (բացառությամբ ստերջացման) Կրթականկամ աշխատանքային կատարելագործումն ու վերապատրաստումը Համապատասխանհանրային ու սեռական կապերը սահմանելը Ամուսնությանորոշմանը համաձայնություն տալը Դատարանի կողմից այս իրավասությունները ստանալու դիմաց, խնամակալը պատասխանատու է ապահովել այն բուժումները, ծառայություններն ու հնարավորությունները, որոնք կօգնեն խնամյալին՝ հասնել առավելագույն անկախության։Եթե ցանկանում եք հավելյալ տեղեկատվություն ստանալ 18 տարեկանից ավագ Ձեր մեծահասակ երեխայի…

 • Nursing Home Companion (2011)
  https://www.bettzedek.org/nursing-home-companion-2011/

  TABLE OF CONTENTS Download BetTzedek2011NursingHomeCompanion.pdf About the Author, Acknowledgments, and Dedication vi Introduction 1 Findingthe Right Nursing Home 4 Long-Term Care Options 4 Key Factors in Selecting a Nursing Home 8 Final Thoughts 13 Resources 14 Payingfor Nursing Home Care 18 Overview of Costs and Payment Options 18 Medicare 20 Medicare HMOs 25 Medi-Cal 28 Long-Term Care Insurance 36 Resources…

 • Assisted Living Companion (2013)
  https://www.bettzedek.org/assisted-living-companion-2013/

  …2, Paying for Care, pages 18–21. You can also check the Bet Tzedek website for current rates: www.bettzedek.org.) A facility cannot evict an SSI-recipient for nonpayment for paying the SSI…

 • Caregiver Companion Guide (2016)
  https://www.bettzedek.org/caregiver-companion-guide2016/

  Download BetTzedek2016CaregiverCompanion.pdf Bet Tzedek Legal Services is a non-profit, public interest law center which provides free legal services to low-income residents of Los Angeles County. Bet Tzedek means “House of…

Be Part of the Solution

Join Bet Tzedek in its work - there are endless ways for you to contribute. Find one that’s right for you and get involved today.

Translate »